گیلاس فعالیت فناوری مدیریت اینترنت

گیلاس: فعالیت فناوری مدیریت اینترنت دیجیتال الکترونیک معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی دولت الکترونیک

گت بلاگز اقتصادی زیاد کردن قیمت مسکن در سال گذشته ، تثبیت قیمت اجاره با اجرای طرح مسکن استیجاری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اجرای طرح مسکن استیجاری به طور طبیعی و تدریجی تاثیر خود را در بازار اجاره بها خواهد گذاشت و ز

زیاد کردن قیمت مسکن در سال گذشته ، تثبیت قیمت اجاره با اجرای طرح مسکن استیجاری

علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مسکنگروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به اینکه مسکن استیجاری در طرح مسکن اجتماعی گنجانده شده،گفت: اجرای طرح مسکن استیجاری به طور طبیعی و تدریجی تاثیر خود را در بازار اجاره بها خواهد گذاشت و زمینه ساز کم کردن قیمت می شود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن به صورت تدریجی در حال خروج از رکود است،افزود: طبق گزارش های میدانی معاملات مسکن و قیمت ها در سال ۹۵، ۵. ۶ درصد زیاد کردن پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: حجم پولی معاملات طی یک سال گذشته زیاد کردن پیدا کرده و این زیاد کردن قیمت تبدیل شده است به رونق غیر سوداگرانه به طوری که مصرف کنندگان واقعی زیاد دنبال مسکن هستند.
چیگنی توضیح داد:ما به دنبال زیاد کردن قیمت و ورود سوداگرانه به بخش مسکن نیستیم، لیکن در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور رو به اصلاح است و همین عنوان زمینه ساز رونق بازار مسکن می شود.
وی در ادامه یادآور شد: قیمت اجاره امسال زیاد از قیمت تورم نخواهد شد و ممکن است این قیمت در تابستان کمی زیاد کردن یابد، ولی به طور میانگین قیمت های اجاره رشد نمی یابد.
انتهای خبر/

عبارات مهم : اجاره

واژه های کلیدی: اجاره | بازار | اجرای طرح | تثبیت نرخ | بخش مسکن | اجاره بها | افزایش قیمت |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog